Wie zijn wij

Q-more is een all-inclusive serviceprovider voor advies en beheer van marktspelers die warmte genereren en distribueren aan hun afnemers.

Q-more is opgericht in 2014 met als doel een totaal ontzorger te zijn, door een softwaretool te ontwikkelen welke voldoet aan de warmtewet, de regelingen en de eisen die gesteld zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

 

Onze missie

Onze warmtemonitor is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de energiebranche, een leverancier van slimme meters en juridische experts op het gebied van de warmtewet.

Warmtebedrijven, woningbouwverenigingen of een beheerder van een vereniging van vastgoed eigenaren hebben vanaf 2014 te maken gekregen met de warmtewet. Dit betekent onder andere het inrichten van een contractregister voor warmtelevering, periodieke berekening van het rendement van de stookinstallatie en hierover rapporteren, een storingsregister, compensatieregel en integrale kostprijsberekening.

Als u zich niet jaarlijks wilt verdiepen in de wet en regelgeving en de eisen die gesteld worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), is de warmtemonitor een onmisbare tool.

 

Onze visie

Met onze warmtemonitor willen we de warmteleveranciers ontzorgen. Met de komst van de warmtewet moeten bedrijven aan deze regelgeving voldoen, het toezicht op de wet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Consumenten Markt (ACM). Ondersteuning van de inrichting van dit proces kan efficiënt gedaan worden met de software van Q-more.

 

Ontzorgen staat bij ons hoog in het vaandel.

Q-more is bundeling van kennis en een gemeenschappelijk samenwerkingsverband van Warmteijkcentrum BV, Sentiunt Meterbeheer en YourRequest BV.