Meterbeheer

Het opzetten van een warmtemeterpool en het vervolgens uitvoeren daarvan, vraagt het nodige van uw organisatie. Door uw warmtemeterbeheer aan Q-more uit te besteden nemen wij u veel werk uit handen en kunt u uw tijd aan andere zaken besteden. Wij h elpen u van procesvoorbereiding tot en met de begeleiding van audits door derden.

 

Kiest u ervoor de controle van uw warmtemeters in een warmtemeterpool aan Q-more over te laten? Dan kunt u erop rekenen dat wij onderstaande werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • organisatie voorbereiden
 • stand van zaken inventariseren
 • procedures en werkinstructies (ISO-proof) overeenkomen en vastleggen
 • proces inrichten en nieuwe werkwijze implementeren
 • data warmtemeters maandelijks verwerken
 • saneersessies voorbereiden, bespreken en opvolgen
 • aselecte bepalingen opmaken, bespreken en opvolgen
 • contact onderhouden met ijkbedrijf (zowel in het offerte- als uitvoeringstraject)
 • poolbesluit opstellen, bespreken en uitzetten
 • afkeurlijsten samenstellen, bespreken en bewaken
 • audits van derden begeleiden