Facturering

De factureringsmodule die Q-More heeft ontwikkeld is specifiek gericht op levering en afrekening van warmte.         De module integreert naadloos in uw bestaande factureringsproces en sluit aan op uw bestaande systemen. De functionaliteit van de factureringsmodule is ontwikkeld in nauw overleg met de markt en betreft onder andere: facturen en afrekeningen opstellen inclusief vastrecht en BTW, het voorschotbedrag berekenen op basis van meterstanden en graaddagentabel, opstellen jaar- en tussentijdse afrekening. Factuurregels kunnen ge-exporteerd of geimporteerd worden uit uw bestaande boekhoudsysteem. Onderdeel is ook het automatisch rekening houden met de graad-dagetabel, evenals het beheer op deze tabel.