Hoe het werkt

Met het Q-More dashboard bent u “in control” over uw warmtelevering en beheer. Deze managementtool is beschikbaar als all-in-one  en eenvoudig te gebruiken SAAS oplossing.

 

Rapportages en management informatie

Het systeem levert online management informatie die opgevraagd kan worden door daartoe geautoriseerde medewerkers. Het dashboard is een onderdeel van de presentatielaag waarop inzicht en overzicht wordt gegeven over de algehele warmtelevering. Informatie op het dashboard kan bestaan uit de totale warmtelevering per maand, de actuele GJ-prijs. het aantal storingen (openstaand, opgelost e.d.) en het actuele rendement van de installatie. Uiteraard moet de informatie die op het dashboard getoond wordt beschikbaar of herleidbaar zijn uit de achterliggende data die uit de achterliggende systemen of slimme meters wordt ontvangen. In overleg wordt met de klant wordt bepaald welke informatie relevant en gewenst is om op het dashboard te tonen.

 

Centraal management van kentallen en normdata

Een belangrijk stuk functionaliteit in de warmtemonitor is het centrale beheer van algemene normdata en kentallen. Toegestane verliezen, percentages etc. worden centraal door ons beheerd en worden jaarlijks bijgesteld in lijn met de kendata zoals door de ACM of overheid beschikbaar worden gesteld. De kendata vormt de basis voor de berekening van de GJ-prijs zoals gecommuniceerd dient te worden aan uw klanten. Op basis van de vaste gegevens en de ingelezen meterstanden wordt door het systeem de GJ-prijs berekend evenals de ketelrendementen.